Džezva z hotelu JALTA, postříbřená alpaka

180 

výška 6,8 cm

1 skladem

Popis

Pěkná těžká džezva s rytým nápisem JALTA, trochu poťukaná, ale  zcela funkční,

značeno Sandrik silně stříbřeno

 

Historii podniku nesoucího značku Sandrik

Dějiny značky Sandrik začínají již před více než 200 lety. V polovině 18. století vlastnil uherský stát přibližně polovinu dolů na jižní straně údolí od Banské Štiavníce po Žarnovicu (Slovensko totiž patřilo jako Horní Uhry k Uhersku, tedy k Maďarsku, a to až do vzniku Československa v roce 1918). Druhou, severní stranu, která byla bohatší na naleziště rud, vlastnili baroni Jan a Josef Gerambové. Pocházeli z Nizozemí a do Uherska se přistěhovali v 16. století. V roce 1752 Gerambové založili tzv. Gerambovskou báňskou unii. V erbu Gerambů byl lev držící kladivo a vrták; tyto symboly vyjadřovaly sílu a činnost rodu i jím založené unie. Erb rovněž obsahoval roh hojnosti, z kterého se sypaly mince – symbol bohatství – a pětilistou růží jako symbol štěstí. Z této růže údajné vznikla pozdější rozeta, která se stala ochrannou známkou podniku Sandrik (obr. 1). Jelikož v báňské činnosti zaujímala významné místo těžba stříbrné rudy, rozhodla se Geram-bovská báňská unie založit vlastní továrnu na zpra­cování drahých kovů, především stříbra. K tomuto kroku došlo 30. 5. 1895 a nová továr­na dostala název: Sandrik Silber – und Metall-waren-Fabrik, Aktiengesell-schaft; tj. „Sand­rik“ továrna na stříbrné a kovové vý­robky, akciová spo­lečnost.

Dlužno podo­tknout, že toto datum založení uvádí ob­chodní sborník Com-pass z roku 1939, zatímco Českoslo­venský Kompas-sborník průmyslu a obchodu z roku 1923 (I, díl) obsahuje pozdější datum, a sice: 30. 6. 1906. Správnější zřejmě bude letopočet 1895, neboť jej uvádějí i jiné prameny. Sídlem firmy Sandrik se stala malá obec Dolné Hámre rozkládající se na úpatí Štiavnických vrchů při potoku, který se vlévá do řeky Hronu (Autoatlas z roku 1963 řadil Dolné Hámre k obcím majícím 1000 až 2500 obyvatel). Při stejném potoku, kousek od obce Dolné Hámre, leží stejně velká obec Hodruša, plným jménem Banská Hodruša, která se rovněž stala místem činnosti firmy Sandrik. Obě tyto obce se nacházejí blízko báňského města Banská Štiavnica, a to na západ od něho. Dolné Hámre a Hodruša dnes splynuly prakticky v jedinou obci, což naznačuje nyní používaná firemní adresa: Hodruša–Hámre.

Sortiment továrny Sandrik v obci Dolné Hámre původně tvořily užitkové a umělecké předměty ze stříbra. Na začátku 20. století zde byla zavedena výroba příborů a stolního náčiní. Už ve 20. letech 20. století Sandrik pří výrobě příborů spolupracoval s rakouskou firmou Berndorf, která se rovněž zabý­vala tímto výrobním sortimentem.

Mohlo by se Vám líbit…