Karla Hynka Máchy cesta do Itálie 1910

vydal  a poznámkami opatřil Jan Thon, nákladem vlastním 1910 Tiskem UNIE

Dedikace J. Thona, 16 x 24 cm, poštovné v ceně doporuč. zásilky

Popis

V pondělí 4. srpna 1834 vyrazil Mácha na cestu do severní Itálie. Jeho společníkem byl Antonín Strobach (1814-1856), pozdější pražský purkmistr, předseda říšského sněmu a právník.

Cesta trvala 6 týdnů (někdy ušli denně až 60 kilometrů). Vedla z Prahy, přes České Budějovice, Linec, Salzburk, Innsbruck do Benátek. Odtud pluli do Terstu.

Kniha obsahuje postřehy z cest.