Libor Fára JULIANA 1973, návrh filmového plakátu

9.600 

1 skladem

Popis

realizovaný návrh plakátu,

karton 35×49,5 cm,  koláž,

Libor Fára byl český malíř, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník. Narodil se 12. 9. 1925 v Praze a zemřel 3. 3. 1988 tamtéž. Studoval na soukromé škole Jaroslava Švába Officina Pragensis Praze u profesora Jaroslava Švába a pražskou Vysokou školu umělecko-průmyslovou u profesora Emila Filly a Františka Muziky. Dílo Libora Fáry vychází ze surrealismu, používal techniku koláže a asambláže. Další výtvarné počiny byly z oborů scénografie, typografické tvorby, návrhy knižních obálek, plakátů a divadelních programů, sochařství, objekty. V 70. a 80. letech se Fára intenzivně věnoval volné tvorbě. Fárova díla jsou zastoupena např. v Národní galerii v Praze, Muzeu umění Olomouc a dalších.