Silnostěnné hrníčky na kávu PRAMEN

cena  je za 1 kus, výška 4,3 cm

Popis

hrníčky na malé silné kafe s logem státního podniku PRAMEN

zn. STARÁ ROLE

Družstevnictví má v českých zemích tradici již od poloviny 19. století, kdy drobní spotřebitelé a výrobci zakládali za účelem společného hospodaření a provozování podniků, obchodů, pohostinství apod. různá spotřební (konzumní) a výrobní družstva. V roce 1892 existovalo v českých zemích 61 spotřebních družstev, v roce 1898 již 172, v meziválečném období, na počátku třicátých let 20. století, registroval Státní statistický úřad v celém tehdejším Československu 1 474 spotřebních družstev, která měla 910 705 členů a 4 952 prodejen. Po roce 1948 došlo ke změnám organizace družstevnictví, vznikl Ústřední svaz spotřebních družstev v Praze a družstva se uskupovala do krajských svazů spotřebních družstev, které plánovaly, řídily a kontrolovaly činnost členských družstev v obvodu své působnosti. Po roce 1954 přijala družstva jednotné označení „ Okresní lidové spotřební družstvo Jednota “. Ve městech však měl být pouze státní obchod a úkolem družstvev bylo zásobování venkova potravinami a průmyslovým zbožím. Stejně tak i v oblasti pohostinství městské provozovny přebíral národní podnik Restaurace a jídelny a družstva provozovala venkovské hostince. Od roku 1960 mizela z názvu družstva slovo „ okresní “ a po roce 1978 i „ lidové “ a od roku 1964 mohla Jednota zřizovat maloobchodní provozovny i ve městech. V roce 1992 pak zákon nařídil transformaci družstev a došlo také ke změně názvu mnoha družstev.

Státní podnik PRAMEN provozoval v ČSSR širokou obchodní síť prodejen s potravinami.